ARTYKUŁY

Liczne pytania jednak pozostały. Szczególnie te, które mogły nasuwać się rówieśnikom zbrodniarzy. Chociażby dlatego, że nikt z nimi o tym wydarzeniu nie chciał rozmawiać. Prawie nikt. Wyjątkiem okazał się student reżyserii Wydziału Lalkarskiego we wrocławskiej filii PWST Grzegorz Grecas.
Motywy przemocy i władzy są mocno obecne we wszystkich spektaklach Układu Formalnego. W inscenizacjach Grecasa widać fascynację teatrem okrucieństwa, dzięki plastycznej wyobraźni i scenograficznym konceptom Agnieszki Aleksiejczuk daleko im jednak do brutalistycznej dosłowności.
Po zobaczeniu czterech przedstawień Układu Formalnego mogę powiedzieć, że Grzegorz Grecas, kierując się własną wrażliwością i mając otwartą głowę, celnie wybiera tematy i wykorzystywane teksty, których potencjał sceniczny w pełni wykorzystać mogą niskobudżetowe produkcje. Priorytetowe znaczenie ma publiczność – jej potrzeby i możliwości percepcji to punkt odniesienia dla rozwiązań użytych w poszczególnych przedstawieniach.
Grecas skupił wokół siebie bardzo zdolnych młodych artystów, którym nieobojętna jest rzeczywistość i którzy kontynuują tradycję teatru zaangażowanego.

​WYWIADY

Teraz, kiedy przyjeżdżamy do szkół, budzimy konsternację. Na edukacyjnej płaszczyźnie pokazujemy uczniom, czym teatr może być, że możemy go zabrać ze sobą do domu. I kiedy nasi widzowie nie mogą się skupić na następnej matematyce, tylko się cieszymy.
W kolejnych scenach spektaklu bohaterowie odgradzają się od widowni, zamykając się w swojej przestrzeni. Po zakończeniu przedstawienia prosimy widzów o pomoc przy demontażu tej "klatki". Podczas pierwszego pokazu wszyscy natychmiast wstali z miejsc i zaczęli rozdzierać folię, która odgradzała ich od bohaterów. To był jeden z najpiękniejszych momentów w mojej pracy.

AUDYCJE / REPORTAŻE


Układ Formalny: ruszamy tematy, za które możemy dostać po głowie

Rozmowa z Beatą Kwiatkowską dla Radiowej Czwórki


Efekt Orestesa na teatralnych deskach

Reportaż Beaty Kwiatkowskiej dla radiowej Czwórki


Enterorestes

Reportaż Doroty Boczek dla Magazynu Ekspresu Reporterów